In 1968 ontstonden, als gevolg van een ruilverkavelingsproject in de buitengebieden, de eerste gebouwen van onze familie-boerderij, genaamd ,,Hoeve Cultura”. Deze boerderij is ontworpen en opgericht door Jozeph en Jeanne Cremers-Van de Weijer. In de beginjaren bestond het bedrijf uit een kleinschalige melkveehouderij met akkerbouw. In de jaren ‘80 werd hun bedrijf overgenomen door hun dochter Jeanine en schoonzoon Wiel Hupperetz, rundveespecialist, onder de naam Maatschap Hupperetz. Zij hervormden het melkveebedrijf tot een vleesstierenhouderij, welke in de daaropvolgende decennia een geleidelijke en doelgerichte ontwikkeling doormaakte. Tot op heden wordt het bedrijf gemoderniseerd met de best beschikbare technieken in deze sector, waarbij naast rendabiliteit ook telkens aspecten als dierenwelzijn, natuur en milieu in het oog worden gehouden. Inmiddels is het bedrijf gegroeid tot de huidige omvang en heeft zoon Tim Hupperetz, als derde generatie, besloten toe te treden tot de maatschap. Vanaf zijn jeugd heeft hij gepassioneerd meegeholpen op de boerderij. Deze affiniteit met het agrarisch bedrijf heeft geleid tot een concrete toekomstvisie, namelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.